Jitka Fabianová

Věk 40 let
Člen SDH: SDH Kroužek
Jak dlouho jste již dobrovolným hasičem?

Kdy jsem si prvně k hasičině přičichla ani nevím, oba rodiče hasičinou prošli a tak nějak z toho vyplynulo že já i mých 5 mladších sourozenců začalo ve sboru velmi brzy pracovat, bylo to v předškolním věku. Ale v té době se oficiálně mohl zájemce stát členem až ve 14 letech, tedy od roku 1983, takže je to 26 let členství, ale cca 35 let aktivní činnosti v SDH Kroužek, potom z důvodu tehdejší totalitní doby v SDH Rousínov (cca 5 let), znovu SDH Kroužek a souběžně s ním ještě členství v závodním SDH Rostex Vyškov.

Funkce ve sboru:

Jako mladý člen – kronikář, později instruktor a vedoucí mládeže, dále vedoucí kolektivu MH SDH Kroužek, členka výboru a nyní hospodářka sboru.

Co Vás vedlo stát se dobrovolným hasičem?

Líbilo se mi co vše se tehdy u hasičů dělalo, táta byl jednatelem a tak jsme mu pomáhali. Byla a je to ta kamarádská atmosféra, touha a radost pomáhat druhým… Nedá se stručně vyjádřit co mě k tomu vedlo… bylo to něco ve mně. Na vesnici jsme tehdy dělali spoustu aktivit, které už někam vymizely… nebylo to jen o sportu, bylo to o práci s lidmi ve sboru i na vesnici, mimo sběru železného šrotu a brigád jsme hráli divadlo, dokonce jsme s ním vystupovali veřejně před velkým publikem v Rousínově v Záložně (hráli jsme pro děti MŠ, ZŠ a pro veřejnost), kulturní život na té naší malé vesničce byl v našich rukách Ostatky, Smrtná neděle, Mikulášské besídky, svátky MDŽ a později Den matek… vždy se našel čas připravit kulturní vystoupení i na VVH, což dnes už z většiny SDH mizí… pomáhali jsme starším lidem a starali se o mladší, v Rostexu to byly ještě společné zájezdy… Těší mě, že v některých SDH se tohle ještě děje.

Jste členem soutěžního družstva a na jakém postu?

Ze zdravotních důvodů už nejsem aktivní, dříve jsem dělala od MH, dorostenky až po ženy rozdělovač. Jeden rok bylo naše soutěžní družstvo žen složeno z 5 sester Rössových, doplněno o další členky sboru. Dnes už funguji jen jako rozhodčí a to do doby než mi uplyne platnost osvědčení. Uvažuji o tom, že si ji už neobnovím… (konečně nejsem jediná na našem okrese s kvalifikací Instruktor PS) a budu se více zaměřovat na jiné stránky hasičiny.

Co Vám požární sport přináší a co Vám na něm vadí?

Přináší krásnou atmosféru kolektivní spolupráce, ale ta je hlavně o lidech a v lidech. Je krásné to nadšení, zapálení pro co nejlepší výsledky, pokud se ale při tom nezapomínáme chovat slušně. Vadí mi nesportovní chování. A to jak u členů družstev, tak jejich trenérů, fanoušků a někdy i rozhodčích nejen při samotném klání, ale i později v různých diskuzích. A už vůbec se mi nelíbí rozpory řešené pod vlivem alkoholu. Stále ale doufám a věřím, že těch slušných, zapálených pro dobrou věc a kolektivní spolupráci je více než těch, kteří své chyby shazují nevkusně na druhé. A je ještě jedna věc, která mi vadí ještě víc a s kterou se bojuje těžko a tou je bezpečnost soutěžících i diváků při těchto soutěžích. Jednou jsem viděla jak probíhal útok s upravenou mašinou, s úzkými hadicemi a … odjet na soutěž a už se z ní nikdy nevrátit ke svým blízkým nechce určitě nikdo a proto se od té doby vyhýbám pohledům na zvednuté hadice do kterých pod silným tlakem proudí voda…

Myslíte si, že ustavení komise pro sport při OSH Vyškov je přínosem pro Soptíka a VC okresu Vyškov?

Určitě ano, vyplynulo to i z požadavků soutěžících a OOR mládeže a velitelů by měli na svých jednáních řešit hlavně úkoly vyplývajících ze Stanov SH ČMS a Statutu odborných rad. Soutěže tam patří také, ale ne v tak velkém měřítku, OOR se mají zaměřovat hlavně na postupové soutěže a proto jsem jako starostka okresu Vyškov podpořila vytvoření „Pracovní skupiny pro sport“, která spadá přímo pod VV OSH a byla složena ze zástupců soutěžících družstev ze všech okrsků našeho okresu a která bude řešit vzniklé problémy při požárním sportu dětí a dospělých, ale hlavně se bude snažit jim předcházet ať už úpravou pravidel, školením rozhodčích (tam samozřejmě bude fungovat komise složená dle návrhů OOR), časem snad i školením vedoucích družstev…

Váš největší úspěch v hasičině?

Mým největším úspěchem asi je, že jsem stále u hasičiny zůstala a že ji mám stále ráda a chci ji dělat jak nejlíp umím. Byly 2 události kdy jsem řekla, že už hasiče nechci nikdy vidět a že s hasičinou končím. První byl pohřeb našeho člena, který zemřel na jednání tehdejšího OV SPO v Besedním domě ve Vyškově a hasiči dostali nařízeno, že nesmí vstoupit do kostela, kde se konalo poslední rozloučení s člověkem, který hasičině zasvětil celý svůj život, tehdy jako dítě jsem cítila velkou zlost vůči všem, kteří s tím nechtěli nic udělat a nespravedlnost k zemřelému, který si zasloužil hasičský pohřeb, i taková to byla doba. Druhý okamžik byl paradoxně když jsem byla zaměstnaná jako vedoucí inspektorka OSH ČMS Vyškov. Přestože jsem 3,5 roku pracovala u „hasičů“ bylo to kvůli nadřízenému nejhorší pracovní prostředí mého života a já zvažovala zda mi ta „hasičina“ stojí za všechno to trápení. Možná někteří budou považovat za úspěch, že jsem 20 let byla členkou OOR mládeže a 15 let její vedoucí, 10 let vedoucí krajské rady mládeže, že jsem 5 let dělala hlavní vedoucí na zimním táboře MH okresu Vyškov, 13 let jsem hlavní vedoucí letního tábora MH, 6 let hlavní vedoucí mezinárodního letního tábora MH, kde ČR reprezentují MH našeho okresu, 14 let se zúčastňuji jako lektorka Letní školy z toho 6 let stojím jako velitelka v čele této Letní školy. Úspěchem může být i projekt MOST, který proběhl nejen pro náš okres, ale pro celý Jihomoravský kraj nebo absolvování U3V I. a U3V II., (univerzita třetího věku) na které již také přednáším. Třeba je úspěchem i vedení republikových kurzů hlavních vedoucích táborů a Činovníků… Ale tyhle všechny „úspěchy“ by nebyli bez dalších lidiček, kteří stejně jako já mají hasiččinu ve svém srdci. Takže největším úspěchem je pro mne opravdu to, že i po tolika letech mám stále hlavu plnou nápadů jak tu „naši hasičinu“ stále vylepšovat a dělat ji co nejlépe.

Co by jste na hasičině změnil (-a), kdyby byla možnost?

Každý má tu možnost něco změnit, dát do hasičiny něco ze sebe ať už ve sboru či ve vyšších orgánech… máme opět volební rok a je na každém z nás co s tím udělá. Dvě volební období jsem byla členkou ÚOR (ústřední odborné rady) mládeže, letos již do tohoto ústředního orgánu za Jihomoravský kraj kandidovat nebudu, jedno volební období jsem byla členkou ÚOR pedagogické a tam bych ráda pokračovala i nadále, cítím velký dluh vůči všem hasičům právě v této oblasti, v oblasti vzdělávání. Potěšilo mě, že jsem mohla být v týmu autorů nových Učebních textů pro VM, které vydalo SH ČMS v loňském roce. Reprezentovala jsem ČR na mezinárodním sympoziu podunajských zemí CTIF a navázala kontakty s lidmi stejně smýšlejícími z ostatních států. Stala jsem se členkou lektorského týmu SH ČMS a oblast vzdělávání cítím stále víc jako jednu z největších potřeb nejen našeho okresu, ale i celého našeho sdružení. Když budou naši představitelé na všech stupních SH ČMS vzdělávání v oblastech jako je rétorika, komunikace a další, budou mít i větší šanci dosáhnout úspěchů na jednáních s představiteli našeho státu o změně zákonů, vyhlášek, nařízení a předpisů… Snad se potom podaří změnit i zákon, který bude dělat rozdíly mezi zájmovými sdruženími a zájmovými sdruženími společensky nezbytnými. Byla bych ráda aby se pokračovalo na našem okrese ve vzdělávání našich pokladníků-hospodářů a nově i dalších funkcionářů sborů, okrsků a okresu. Můj návrh koncepce vzdělávání členů SH ČMS je součástí návrhu na vzdělávání členů SH ČMS na období 2010 - 2015, které předkládá ÚORPg. Sjezdu, který bude v červenci v Ostravě. Jako starostka okresu cítím potřebu pracovat více s kronikáři, zasloužilými členy, rozšiřovat vzdělávání v oblasti represe, prevence, fundraisingu – získávání financí, více pracovat se všemi členy výboru SDH… a samozřejmě i nadále pokračovat v dobře započaté práci s mládeží a požárním sportem, i zde cítím že je třeba ještě stále co zlepšovat…

Koho by jste zvolil (-a) Osobností SDH okresu Vyškov (pro svoje zásluhy a činy)?

Nějaká lehčí otázka by nebyla? Byla a je spousta Osobností na našem okrese, ráda vzpomínám na Boženku Spáčilovou z Křenovic, p. Kopečka z Bučovic, Zdeňka Malenu z Rostěnic a teď už i bohužel na Vladimíra Procházku z Kroužku. Mezi mé hasičské osobnosti patří Alois Maršál z Drnovic, Jan Červinka z Hodějic, Zdeněk Ondráček st. i ml. z Kobeřic u Brna a z téhož SDH i Milan Krahula, Antonín Vágner z Lulče, Jiří Marák z Podivic, Jarek Bejlek z Rousínova, p. Flössler a Procházka z Rousínovce, manželé Kalábovi ze Švábenic, p. Voňka z Uhřic, taky sem patří Zdeněk Modlitba z OOR mládeže, mohla bych tu vyjmenovat spoustu jmen i lidí mladších než jsem já a určitě bych ještě na někoho zapomněla, ale toto jsou jména lidiček, kteří mě nejvíce oslovili svým jednáním, přístupem k lidem, celoživotní hasiččině, práci a doufám, že se s nimi ještě budu dlouho setkávat.

Čeho by jste chtěl (-a) v hasičině dosáhnout?

To je těžká otázka… s každým splněným snem přichází další… Loni jsem byla pozvána okresem Blansko na setkání hasičských osobností Jihomoravského kraje a k mému překvapení mě tam i takhle představili… byla jsem tak uvedena s mistry světa CTIF z Brna z roku 1973, s JUDr. Řepiským, který je opravdovou hasičskou osobností a já si mezi nimi uvědomila, že není důležité jak velké činy a kolik jich za námi zůstává, ale kolik lidí naše jednání, vystupování a chování osloví a zapíše se do jejich vzpomínek. Ale určitě bych chtěla, pokud mi to zdraví dovolí, i nadále pokračovat v konání 14 denního mezinárodního tábora, protože mám ráda rozzářené dětské oči a na tomto táboře je neuvěřitelná atmosféra i když je tu 60 lidí hovořících různými jazyky a v konání Letní školy, která svým 14 denním vzdělávacím systémem připravuje nejen vedoucí kolektivů MH, ale i velitele, strojníky, kronikáře, preventisty, hospodáře, vzdělavatele a další oblasti na tu naši krásnou, ale hodně náročnou hasičskou práci a při tom nezapomíná ani na ty, ke kterým život nebyl zrovna laskavý, neboť součástí Letní školy je i jednodenní program pro děti z dětského domova, které se vždy těší až je znovu přivezeme do Jánských Koupelí. Takže cíl je zlepšit sebe, pracovat na sobě a tím zkvalitnit i svou práci u hasičů ať jako členka SDH nebo pokud budu znovu zvolena i jako starostka okresu a zaměřit se na zlepšení všech oblastí hasičiny o kterých jsem psala v předcházejících odpovědích na položené otázky.

Koho ze svých kolegů a známých, by jste nám pro tuto anketu doporučil (e-mailová adresa)

Kohokoliv z dříve jmenovaných, ale protože email mám jen na některá jména tak:

  • Jan Červinka cervinka@cervinka-hodejice.cz
  • Milan Krahula milan.krahula@seznam.cz
  • Zdeněk Ondráček st. i ml. zdenek.ondracek@oupobm.cz
Jaký vzkaz nebo přání by jste vzkázal ostatním hasičům

Vždy jsem se řídila rčením: „Chovej se k druhým lidem tak, jak chceš aby se oni chovali k Tobě a nečiň druhým to, co nechceš aby oni činili Tobě.“ A proto bych přála všem ostatním spolu s přáním hodně zdraví, štěstí, osobní i pracovní pohody spoustu spolehlivých, inspirativních lidí kolem, kteří budou zárukou kvalitní kamarádské atmosféry naši velké hasičské rodiny na kterou se lze vždy a za všech okolností spolehnout.

 

 

ZPĚT

 

Datum - Svátky

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky

Kalendář

Sponzoři

Sbor dobrovolných hasičů Topolany

        © 2009-2019 Všechna práva vyhrazena