Miloslav Brandýs

Věk 45 let
Člen SDH: SDH Tučapy
Jak dlouho jste již dobrovolným hasičem? 27 let
Funkce ve sboru: jednatel
Co Vás vedlo stát se dobrovolným hasičem?

Členy sboru byl můj děda, který dělal trubače, pokladníka, dále táta, tak že náš rod má u hasičů hluboké kořeny, ale do sboru mně přivedl bratr,který je členem od svých 15 let a dále zájem o techniku, hasičinu, práce s dětmi a hlavně práce v dobré partě lidí.

Jste členem soutěžního družstva a na jakém postu?

Do roku 2007, kdy jsme získali první místo na okrese, jsem aktivně cvičil na postu strojníka a pak jsem přenechal pozici mladším. V současné době cvičím když je potřeba a když chybí lidi tak jsem na postu naběrače a nebo strojníka.

Co Vám požární sport přináší a co Vám na něm vadí?

Všeobecně na soutěžích se odreaguji od běžných starostí a dá se říct, že svým způsobem tak relaxuji, hlavně má člověk mezi soutěžícími spousty kamarádů a známých se kterými se dá bezvadně pobavit a také, že má člověk trochu toho pohybu. Trochu mi na požárním sportu vadí žabomyší války, které se občas vyskytnou ale sportujeme pro potěšení a tak je potřeba, aby se zde objevily prvky férovosti a poctivosti.

Myslíte si, že ustavení komise pro sport při OSH Vyškov je přínosem pro Soptíka a VC okresu Vyškov?

Myslím si, že komise tak jak je složená bude určitě přínosem jak pro Soptíka tak i pro VC okresu Vyškov, jsou v ní lidé, kteří jsou aktivně činní jak v práci s dětmi tak ve VC okresu a věřím, že se obě soutěže posunou opět kousek do předu.

Váš největší úspěch v hasičině?

Mezi mé největší úspěchy v hasičině patří, že se náš sbor vrátil po desetileté přestávce v letech 1990 až 2000 zpět na přední místo na okrese a dále 1. Místo ve VC OSH Vyškov v roce 2007

Co by jste na hasičině změnil (-a), kdyby byla možnost?

Měla by se zvýšit provázanost zásahových jednotek obcí s SDH a měly by se prolnout funkce velitele, strojníků. Obce, které zřizují zásahovou jednotku, by měly členy této jednotky přednostně vybrat z členů SDH. Toto by se mělo legislativně ošetřit. Protože, tak jak psal Zbyšek, když nebude vedení obce chtít tak do jednotky z SDH nikoho nejmenuje. Legislativně pouze přihlíží k návrhu SDH, když jmenuje velitele zásahové jednotky a to je myslím si dost málo

Koho by jste zvolil (-a) Osobností SDH okresu Vyškov (pro svoje zásluhy a činy)?

Toto je těžká otázka, protože všichni, kdo se svým aktivním přístupem zapsali do všech oblastí aktivit OSH jak v minulosti tak v současnosti jsou svým způsobem osobnostmi a jej jich hodně. Práci, kterou věnovali a věnují pro rozvoj hasičiny na okrese si vážím a proto je těžké rozhodnout, kdo by to měl být a proto nemohu dát návrh.

Čeho by jste chtěl (-a) v hasičině dosáhnout?

Chtěl bych, a pokud mi to dovolí zdraví a čas, aby se úroveň soutěží ale i práce v dalších aktivitách posouvala neustále v před a na stále vyšší úrovni.

Koho ze svých kolegů a známých, by jste nám pro tuto anketu doporučil (e-mailová adresa)
  • Umshaus Josef, Drnovice CHOSEUM@SEZNAM.CZ
  • Jaroslav Bejlek, Rousínov
Jaký vzkaz nebo přání by jste vzkázal ostatním hasičům

Práce v hasičině je velký koníček, který bere hodně času a vyžaduje hodně obětování jak od jedince a tak i od rodinných příslušníků a tak bych chtěl aby nám to nadšení a tolerance od rodinných příslušníků vydrželo hodně dlouho a aby jsme se mohli stále potkávat na soutěžích a abychom byli jedna velká parta tak jako doposud.

 

 

ZPĚT

 

Datum - Svátky

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky

Kalendář

Sponzoři

Sbor dobrovolných hasičů Topolany

        © 2009-2019 Všechna práva vyhrazena