Přestavba zasedací místnosti

 

V měsíci říjnu 2005 jsme podali Žádost o finanční příspěvek na modernizaci hasičské zbrojnice. Příspěvek ve výši 35 000 Kč byl obcí schválen  a uvolněn pro vybudování nové zasedací místnosti a zbudování plynové přípojky. Ihned po vyřízení stavebního povolení započaly práce na tomto objektu. Stávající cihlová podlaha byla odebrána, provedli jsme položení drenážních trubek na odvětrání celého podloží zdiva. Novou zasedací místnost jsme částečně rozšířily abychom získali více prostoru. Na vybetonovanou podlahu byla položena dlažba, provedli jsme instalaci elektrických rozvodů a mnoho jiných prací s tímto spojené. Na modernizaci zasedací místnosti v hasičské zbrojnici bylo  odpracováno 608 brigádnických hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum - Svátky

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky

Kalendář

Sponzoři

Sbor dobrovolných hasičů Topolany

        © 2009-2019 Všechna práva vyhrazena