Metodický pokyn k provádění pořadového výcviku

 

 

Nástup družstva

 1. pořadovou přípravu provádí družstvo vpočtu 9 členů (8+1) o menším počtu členů družstva může rozhodovat rozhodčí disciplíny.

 2. nástupovým tvarem je dvojřad, družstvo nastupuje ve vyznačeném prostoru.

 3. velitel se postaví do vyznačeného prostoru a velí: DRUŽSTVO KONČIT - POZOR- DVOJŘAD NASTOUPITdružstvo nastupuje 2 kroky za velitele, podle velikosti.

 4. velitel provede vlevo bok, aby stál bokem kdružstvu. Následuje povel VYROVNAT - první řad dá na tento povel levou ruku v pěst do pasu a všichni kromě člena, který stojí za velitelem otočí hlavu doprava. První člen v druhé řadě předpaží levou ruku a upraví vzdálenost mezi řadami, členové v druhé řadě se vyrovnají podle první řady a krajníků.

 5. ukončení vyrovnání se provede povelem PŘÍMO HLEĎ - POHOV. Členové, kteří měli ruku opřenou vbok nebo předpaženou , jí připaží, otočí hlavou vpřed a zaujmou postoj pohov.

Podání hlášení rozhodčímu

 

 1. velitel velí - DRUŽSTVO POZOR - VPRAVO HLEÄŽ - všichni členové družstva se dívají na rozhodčího, kterému je podáváno hlášení.
 2. velitel provede vpravo bok, aby stál krozhodčímu čelem a podá hlášení: PANE ROZHODČÍ, DRUŽSTVO SDH ..... JE PŘIPRAVENO KPROVEDENÍ DISCIPLÍNY. Poté rozhodčí vydá povel proveďte.

 

Provedení disciplíny

 

 1. velitel provede vlevo bok a velí PŘÍMO HLEĎ
 2. následuje provedení disciplíny velitel velí VPRAVO BOK, LEVO BOK, ČELEM VZAD (možnosti si předem velitel vylosuje).
 3. po provedení všech povelů, provede velitel vpravo bok a podá hlášení rozhodčímu PANE ROZHODČÍ, DRUŽSTVO SDH ... UKONČILO POŘADOVOU PŘÍPRAVU.
 4. rozhodčí vydá povel velte přímo hleď, pohov. Poté velitel provede vlevo bok a velí POHOV.
 5. družstvo vyčká hodnocení rozhodčích
 6. na povel rozhodčího velitel velí POZOR - ROZCHOD

 

 Hodnocení disciplíny

 

Disciplína se nehodnotí na čas, ale na přesné provedení jednotlivých úkonů.

Za nesprávné provedení úkonů (každý případ) 1tb. (nepřesné provedení obratů, nebo provedení úkonů v jiné době)

Za mluvení během plnění disciplíny (každý případ) vyjma velitele družstva, při podávání hlášení a při vydávání povelů 1tb.

Pokud velitel družstva vydá špatný povel, lze se opravit, a to tak, že se vydá povel ZPĚT a velí povel znovu. Pokud povel neopraví družstvu se připočítá 1 tb.

Jestliže družstvo nenastoupí do tvaru podle velikosti,hodnotí se to jako špatné provedení úkolu 1tb. 

Metodický pokyn k provádění pořadové přípravy je v Učebních textech pro VM.

 

Datum - Svátky

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky

Kalendář

Sponzoři

Sbor dobrovolných hasičů Topolany

        © 2009-2019 Všechna práva vyhrazena