Slib soutěžících

„Jménem všech soutěžících slibuji, že budeme respektovat a dodržovat pravidla soutěží Ligy mladých hasičů okresu Vyškov – Vyškovského Soptíka v duchu skutečného sportovního chování, pro slávu hasičského sportu a čest svých družstev a přispějeme tak ke zdárnému průběhu dnešní soutěže mladých hasičů“

 

 

Slib rozhodčích

„Jménem všech rozhodčích a funkcionářů slibuji, že své funkce na této soutěži zařazené do Ligy mladých hasičů okresu Vyškov – Vyškovského Soptíka budeme vykonávat zcela nestranně a budeme respektovat a dodržovat pravidla soutěží mladých hasičů v duchu skutečného sportovního chování.“

 

Datum - Svátky

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky

Kalendář

Sponzoři

Sbor dobrovolných hasičů Topolany

        © 2009-2019 Všechna práva vyhrazena