V poslední době se v našem sboru se hodně diskutovalo o pravidlech jako takových. Na několika odběhlých soutěžích se objevilo pár problémů, které se týkaly chování družstev při podávání protestu a obecně chování všech při výkonu pokusu.

Přiznám se, že některé klauzule citované v naší diskusi jsem jaksi nemohl v pravidlech VC okresu Vyškov najít, proto jsem oslovil Zbyška Pěnčíka, který na ně poukazoval, aby mi vysvětlil, jak ke svým závěrům přišel. A bylo mi vysvětleno.

Celá Velká cena okresu se musí striktně řídit "Pravidly požárního sportu" vydanými GŘ HZS ČR dne 1.5.2007 a jejich dodatky, které slouží k jednotnému postupu při organizování sportovních soutěží v požárním sportu pro jednotky požární ochrany, provádění jednotlivých disciplín požárního sportu, měření a hodnocení dosažených výkonů. Pravidla VC okresu Vyškov jsou pouze dodatky, které sestavila a schválila Okresní odborná rada velitelů při OSH Vyškov dne 15.4.2009, za přispění vedoucích kolektivů, kteří zprostředkovávají názory samotných cvičících. Pokud jsou to příspěvky oprávněné jsou podstoupeny k jednání a k zařazení do pravidel na další sezonu. V průběhu sezony není možné pravidla VC okresu měnit. Každá okresní liga ať už ta naše nebo okolních okresů má svá specifika, která by si měla soutěžní družstva, než někam zavítají podrobně prostudovat, aby nebyla po provedení nebo přípravě pokusu překvapena, že něco porušila nebo opomněla a nevznikali z toho zbytečné konfliktní situace. Tak že pokud by někdo do těchto pravidel chtěl rychle nahlédnout, jsou k dispozici na našich stránkách. V odkazech " Ke stažení" a v následující tabulce si je můžete stáhnout a vytisknout, pokud je ještě nemáte.

Pravidla požárního sportu vydaná GŘ HZS ČR ke dni 1.5.2007

formát word
  formát pdf

 

20.7.2009

David Ševčík

 

 

Datum - Svátky

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky

Kalendář

Sponzoři

Sbor dobrovolných hasičů Topolany

        © 2009-2019 Všechna práva vyhrazena