Používané zkratky

Přehled používaných zkratek ve varovných SMS zprávách a jejich vysvětlení.


AKB
- Akumulátorová baterie
ALARM - PP pro JPO (buď pomocí koncových prvků vyrozumívání nebo MT)
BUS - Autobus
B - hasičská hadice s průměrem 75 mm
C
- hasičská hadice s průměrem 52 mm
ČIŽP
 - Česká inspekce životního prostředí
D - hasičská hadice s průměrem 25 mm
DN - Dopravní nehoda
EPS - Elektronická požární signalizace
H - Hydrant
HUP - Hlavní uzávěr plynu
HUV - Hlavní uzávěr vody
HVZ - Hydraulické vyprošťovací zařízení
HZS - Hasičský záchranný sbor
HZSp - HZS podniku
IDP - Izolační dýchací přístroj (vzduchový i kyslíkový)
IZS - Integrovaný záchranný systém
JHP - Jednoduché hasební prostředky
JPO - Jednotka požární ochrany
JSDHO - Jednotka SDH obce
LS PČR - Letecká služba Policie ČR
LZS - Letecká záchranná služba
Moto - Motocykl
MP - Městská (obecní) policie
MRP - Motorová rozbrušovací pila
MŘP - Motorová řetězová pila
MT - Mobilní telefon
MZP - Motorová záchranářská pila
NA - Nákladní automobil
NL - Nebezpečná látka
OA - Osobní automobil
Odbor ŽP - Odbor životního prostředí (na úrovni ORP)
ORP - Obec s rozšířenou působností
P - Požár
PC - proveřovací cvičení
PČR
 - Policie České republiky
PHM - Pohonné hmoty
PHP - Přenosný hasicí přístroj
PK - Provozní kapaliny
PPO - Protipožární opatření
PS - Požární stanice
RD - Rodinný dům
SaP - Síly a prostředky
SDH - Sbor dobrovolných hasičů
SDHp - SDH podniku
SSÚD - Středisko správy a údržby dálnic
SÚS - Správa a údržba silnic
TC - Taktické cvičení
TRAM
- Ttramvaj
TROL - Ttrolejbus
ÚO - Územní odbor
VTP - Vysokotlaký proud
VZS - Vodní záchranná služba Českého červeného kříže
X - Křižovatka
ZPP - Zjišťování příčin požárů
ZZS - Zdravotnická záchranná služba

 

Datum - Svátky

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky

Kalendář

Sponzoři

Sbor dobrovolných hasičů Topolany

        © 2009-2019 Všechna práva vyhrazena