O sboru dobrovolných hasičů Topolany

Sbor dobrovolných hasičů Topolany byl založen 27. března 1893. Byl založen společně mezi obcemi Topolany a Křižanovice. Prvním starostou byl Provazník Matouš a velitelem pan Keller, členská základna čítala 31 členů.

Podle nařízení tehdejších úřadů měla každá obec v roce 1938 zřídit vlastní družstvo civilní protiletecké ochrany. Toto nařízení vedlo obecní radu v Křižanovicích k rozhodnutí vytvořit v obci vlastní sbor dobrovolných hasičů a tím i splnit nařízení o družstvech civilní ochrany. SDH Topolany na soutěži v TopolanechPo více než čtyřiceti letech společné práce obcí Křižanovice a Topolany ve společném sboru dobrovolných hasičů dochází k rozdělení tohoto sboru a jeho majetku a v Křižanovicích vzniká sbor nový. A tak v červenci roku 1938 byly ustaveny dva nové samostatné hasičské sbory v Topolanech a v Křižanovicích.

V současnosti má sbor 38 členů, z toho 31 mužů a 7 žen. Starostou sboru je Jaromír Slezák a velitelem sboru je již dlouhá léta Vladimír Hudeček. Funkci jednatele zastává od začátku roku 2010 Květoslav Hudeček.

Složení výboru SDH Topolany - viz Seznam členů

 

V roce 2008 jsme oslavili 115. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Topolanech.

V současnosti je sbor velice aktivní, byla předělána a zrekonstruována hasičská zbrojnice, požární sport je na absolutním vrcholu, bylo zakoupeno a zrenovováno vozidlo AVIA, pravidelně se provádí různé brigády, námětové cvičení, společenské akce v obci atd. Mladí hasiči přijeli z první soutěže v pú v IvanovicíchVšechny akce a dění v SDH topolanech je pravidelně shrnuto ve výročních zprávách, které se přednášejí na výročních schůzích.

Na konci roku 2008 se začali po několikaleté pauze scházet mladí hasiči. Jejich vedoucí se stala Mgr. Marie Kudličková, učitelka 1. stupně ZŠ, která ten stejný rok úspěšně absolvovala zkoušky pro vedoucí  mládeže. V současné době má oddíl 14 členů a těší se velkému zájmu.

JPO na námětovém cvičení v KřižanovicíchHlavní poslání hasičů chránit majetek a zdraví občanů se projevuje nejvíce v Jednotce požární ochrany obce Topolany, která má nyní 12 členů. Pravidelně se zúčastňuje námětových cvičení i případných zásahů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPĚT

 

Datum - Svátky

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky

Kalendář

Sponzoři

Sbor dobrovolných hasičů Topolany

        © 2009-2019 Všechna práva vyhrazena