V roce 2011 jsou v SDH Topolany naplánovány tyto akce:

 

 • Ostatky 19.2.2011
 • Provést sběr kovového odpadu
 • MH , provést sběr starého papíru
 • Zúčastnit se okrskové soutěže
 • Pomoc se stavěním vatry na pálení čarodějnic, zajistit občerstvení a protipožární opatření při akci
 • Zúčastnit se všech soutěží zařazených do VC OSH Vyškov  v požárním útoku
 • Pomoc s organizací kulturní komisi OÚ při akcích
 • Provádět údržbu budovy , techniky a výstroje
 • Pořádat členské schůze dle okolností
 • Pomoci v činnosti mladým hasičům
 • Pravidelná příprava na soutěže ( tréninky )
 • Brigády dle potřeby
 • Zorganizovat soutěž VC OSH Vyškov v naší obci dne 6.8.2011
 • Zásahová jednotka- zúčastnit se cvičení a školení
 • Údržba a zabezpečení ploch kolem hydrantů po obci
 • Další akce dle okolností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum - Svátky

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky

Kalendář

Sponzoři

Sbor dobrovolných hasičů Topolany

        © 2009-2019 Všechna práva vyhrazena