Hasičský slib

 

 

Slibujeme, že budeme poslušni presidenta a vlády Československé republiky, všech zákonů a nařízení, všech nadřízených činovníků a bez odmluvy plnit jejich nařízení, hasičské stanovy a řády, vždy a všude i v nebezpečí, bez váhání a bez odporu.

Slibujeme, že budeme tělem i duší připraveni pomoci bližnímu, že budeme druh druha milovati, k sobě bratrsky věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti, jak nám mužná čest a vědomí povinností občanských a hasičských.

 

Tak slibujeme!

(Kniha slibu, vydána v r. 1948, k 30. výročí vzniku ČSR)

 

„Přijímám povinnosti instruktora mládeže a slibuji,

že povedu mladé členy k naplňování hasičských zásad."

 

Tak slibujeme!

 

(Slib absolventů LŠ v Jánských Koupelích)

 

Slibujeme při všem co je nám svato a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme věrně sloužiti své vlasti, republice Československé a svůj život ochotně dáme na její obranu a za její svobodu.
 

Datum - Svátky

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky

Kalendář

Sponzoři

Sbor dobrovolných hasičů Topolany

        © 2009-2019 Všechna práva vyhrazena