Oslavy 115. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Topolanech

Den 6. září 2008 měl pro náš sbor velký význam, neboť jsme slavili 115. výročí založení SDH Topolany. Tomuto dni předcházelo mnoho práce a úsilí. Chtěli jsme se před okolním světem ukázat při oslavách v nejlepším světle, proto jsme již v roce 2007 začali jednat se zastupitelstvem obce o rekonstrukci fasády hasičské zbrojnice. Tato rekonstrukce byla zastupitelstvem schválena. Zastupitelstvo obce vybralo odbornou firmu, která tuto rekonstrukci fasády a okolí budovy provedla a změnila naši hasičskou zbrojnici v reprezentativní budovu naší obce a našeho sboru. Na tuto rekonstrukci byly vynaloženy nemalé finanční prostředky z rozpočtu obce, za což jménem celého sboru dobrovolných hasičů v Topolanech děkuji.

Samotným oslavám předcházela důkladná příprava, která zahrnovala tyto činnosti:

zajištění účinkujících, tisk plakátů a pozvánek, podání žádostí na vyznamenání členů SDH, dovoz a stavba stanového přístřešku, stavba dřevěných hranic, umístění havarovaných vozidel na plochu hřiště, zajištění občerstvení, příprava zasedací místnosti na slavnostní schůzi na obecním úřadě, úklid kolem hasičské zbrojnice, příprava a vystavení veškeré naší současné i historické techniky, zajištění koňského povozu pro koňskou stříkačku, zajištění kapely a další činnosti, které zajistily zdárný průběh celých oslav. 

Oslavy začaly v 10 hodin slavnostní schůzí na obecním úřadě, na které byli přítomni zástupci obecního úřadu Topolany, senátor Ivo Bárek, člen rady Jihomoravského kraje Dr. František Adamec, člen ústřední kontrolní revizní rady sdružení hasičů pan Jaroslav Bejlek, členové SDH Topolany, zástupci SDH Hoštice-Heroltice, zástupci obce Křižanovice. Všichni tito zástupci pozdravili naši slavnostní schůzi a popřáli našemu sboru hodně úspěchů do dalších let. Jeden z nejzajímavějších a nejobsáhlejších příspěvků byl od pana Mgr. Vladimíra Kudličky a týkal se dění ve sboru od založení až po současnost. Za tento příspěvek náleží panu Kudličkovi velké uznání a poděkovaní.

Po ukončení schůze se všichni odebrali na místní hřbitov, kde jsme uctili památku zesnulých členů položením kytice na jejich hroby. Po té následovala krátká prohlídka nově opravené hasičské zbrojnice.

Ve 13:00 začal předáním hasičských vyznamenání slavnostní program na místním hřišti.  Svůj proslov zde prezentovali starostka obce Topolany paní Jaroslava Sedláčková, člen ústřední kontrolní revizní rady sdružení hasičů pan Jaroslav Bejlek, poslanec parlamentu ČR Bohuslav Sobotka a Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Horák. Nabitý program trval až do odpoledních hodin. Na závěr oslav si naši nejmenší mohli vyzkoušet různou hasičskou techniku. Oslavy pokračovaly večer taneční zábavou, na které hrála kapela TRIMUZ.

Za zdárný průběh oslav děkujeme všem účinkujícím, pořadatelům a všem, kteří nám s přípravou a průběhem oslav pomohli. Velké poděkování patří obecnímu úřadu Topolany, který se na těchto oslavách organizačně a finančně nemalou mírou podílel.

 

FOTO ZDE

 

Datum - Svátky

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky

Kalendář

Sponzoři

Sbor dobrovolných hasičů Topolany

        © 2009-2019 Všechna práva vyhrazena