Oslavy 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Topolanech

Vážení členové a příznivci SDH Topolany, dovolte mi, abych Vás přivítal na oslavě           120. výročí založení našeho sboru.
 
Naposledy jsme se takto setkali v roce 2008, kdy jsme úspěšně oslavili naše 115. výročí. Rád bych Vám nyní krátce připomněl vše podstatné, co nám uplynulá pětiletka přinesla.
 
Nejprve bych Vás rád požádal o projevení úcty minout ticha těm našim členů, kteří zde s námi už nemůžou slavit a kteří už žijí dál jen v našich vzpomínkách. Mluvím o našich dlouholetých členech panu Oldřichu Ševčíkovi, panu Vladimíru Kudličkovi, který má mimo jiné jako tehdejší starosta obce Topolany velkou zásluhu na založení zásahové jednotky SDH Topolany, panu Aloisi Železnému, panu Zdeňkovi Červeňákovi a v neposlední řadě i o dlouholeté a věrné fanynce našeho soutěžního družstva paní Marii Valové. Prosím povstaňte. --------- Děkuji.
 
Přestože mladým hasičům bude věnován samostatný příspěvek, zmínit se o této nejmladší části našeho sboru musím. Mladí hasiči začali v rámci našeho sboru fungovat po dlouhé odmlce v roce 2008 pod vedením paní Marie Kudličkové. My všichni s radostí sledujeme, že i v dnešní době některé děti přece jen odlepí své pohledy od monitoru počítače nebo televize a jdou ven. Setkávají se s kamarády, učí se uzly, účastní se sběru papíru, podílejí se na úklidu kolem hasičské zbrojnice, secvičí společně divadelní představení nebo vystoupení na besídku, poctivě trénují a následně soutěží. Děti se naučily spolupracovat jako tým, podporovat své kamarády, nést společně všechny neúspěchy a krásy vítězství. Za to patří velký dík jejich vedoucím, jim samotným a také rodičům, kteří jim fandí. Doufám, že ve své úspěšné činnosti budou naši nejmladší pokračovat, protože právě zde roste budoucnost SDH Topolany.
 
Vizitkou každého sboru jsou i akce, které v rámci své obce pořádá nebo se na nich podílí. My se snažíme každoročně pořádat topolanské ostatky, pálení čarodějnic, podílíme se na pořádání oslavy Mezinárodního dne dětí, podporujeme a poskytujeme zázemí při různých akcích Obecního úřadu, jako např. při koncertu Boršičanky v místím kostele sv. Mikuláše nebo při setkání seniorů. Naši členové se účastní různých schůzí a školení, v naší obci provádíme sběr kovového odpadu. Každoročně navštěvujeme Okrskové závody. V neposlední řadě společnými silami pořádáme soutěž v rámci VC okresu Vyškov, která si žádá důkladné přípravy a bez pomoci a úsilí našich členů bychom takovou akci nemohli nikdy v naší obci uskutečnit. Poprvé v roce 2012 jsme v Topolanech také uspořádali soutěž pro mladé hasiče, přípravy i organizace samotné soutěže byly velmi náročné a kdo viděl to neskutečné hemžení dětí, jistě chápe, o čem mluvím. Ve chvíli, kdy mluvíme o pořádání soutěží, je nutné poděkovat našim sponzorům a Obecnímu úřadu Topolany za veškerou podporu, které se nám od nich dostává.
 
Tím, co jde vidět na první pohled, je zázemí sboru. Právě letos slaví páté narozeniny Soptík na fasádě hasičské zbrojnice. Nový kabát naší základně byl ušit v roce 2008 při přípravách oslav 115. výročí založení sboru. Na tuto rekonstrukci byly vynaloženy nemalé finanční prostředky z rozpočtu obce, za což jménem celého sboru dobrovolných hasičů v Topolanech děkuji. Od té doby jsme ale nezaháleli s dalším zvelebováním. V rámci brigád se nám podařilo upravit nejbližší okolí zbrojnice ale i kompletně zrekonstruovat zasedací místnost, přebudovat šatny a provést další úpravy uvnitř budovy. Pro lepší přístup k vodnímu zdroji, byl nájezd k Hané srovnán a položily se sem panely. V roce 2010 jsme po dohodě s farským úřadem převzali farskou zahradu, která přímo sousedí s budovou hasičské zbrojnice. Nejprve jsme museli zahradu vyčistit a upravit, aby se mohla využívat. Později jsme vyrobili lavice, malé dětské hřiště a překážky pro mladé hasiče, tak aby zde mohli naši nejmladší trénovat, trávit volný čas a my zde pořádáme již zmíněné pálení čarodějnic nebo setkání při příležitosti konce prázdnin. Chloubou našeho sboru je i stará hasičská technika, která byla minulý rok v dubnu nafocena pro kalendář a pohlednice s hasičskou tématikou, v červnu roku 2008 jsme ji pro změnu poskytli na oslavy 140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve Vyškově. Technika byla vystavena v den oslav na vyškovském náměstí a budila velký zájem a obdiv široké veřejnosti.
 
 
V dnešní počítačové době musíme být samozřejmě vidět i na internetu. V květnu roku 2009 vytvořil David Ševčík webové stránky našeho sboru, které pravidelně aktualizuje a stará se o ně. Kvalita jeho práce byla oceněna v roce 2010, kdy si v červnu tohoto roku v Litoměřicích převzal cenu za 1. místo v kategorii nejlepší webové stránky sboru dobrovolných hasičů v ČR. První místo vybojoval v konkurenci 48 soutěžících. Na toto vítězství jsme náležitě hrdí a děkujeme Davidovi za jeho úsilí.
 
 
SDH Topolany však nebojuje jen ve virtuálním světě internetu. Naše soutěžní týmy se účastní soutěží v rámci VC okresu Vyškov a dovolím si říct, že snahy o bezchybné provedení požárního útoku v co možná nejkratším čase, se nám častokrát vydaří. Všichni, co se kolem soutěží pohybují, dobře ví, že nejde jen o to nabrat vodu, dát plyn a sestřelit terče. Už od jara se schází členové družstev, trénujeme, připravujeme techniku, dolaďují se detaily. Teprve pak můžeme vyrazit na soutěže. Po konci soutěžní sezony je pak nutné techniku zazimovat, abychom byli zase na další rok připravení. Odměnou za dobře odvedenou práci nám může být dobrý pocit a také pohár pro vítěze VC okresu Vyškov v roce 2009, 2010, 2011 a druhé místo v roce 2012. V sezoně 2013 se prozatím drží družstvo Topolany „A“ na prvním místě a družstvo Topolany „B“ na místě dvanáctém. Letos nás čekají ještě tři soutěže, na kterých Vás v rolích fanoušků všechny rádi uvidíme. Abychom získali přehled i o soutěžích mimo náš okres, zúčastnili jsme se v září minulého roku i pohárové soutěže v Lipové Lázni v Jeseníkách, kam jsme vyrazili na víkendové soustředění.
 
Poslední část našeho sboru, které bych se chtěl krátce věnovat, je Jednotka požární ochrany obce Topolany. Tu zřizuje ze zákona příslušná obec, která tuto jednotku chce ve svém místě působení provozovat. My se řadíme do kategorie V., to znamená jednotka s místní působností. K dnešnímu dni zde působí 13 členů, disponujeme zásahovým vozidlem Avia Furgon, strojem PS-12, vybavením v podobě čerpadel, el. centrály, motorové pily, členové jsou vybaveni pracovními obleky PS-2, zásahovými oděvy BUSHFIRE, zásahovou obuví, rukavicemi a jinými doplňky potřebnými k zásahu. V průběhu roku jednotka provádí údržbu techniky i přidělených ochranných pomůcek, provádí různé preventivní práce jako např. čištění odtoku pod mostkem od nánosů hlíny, ale účastní se i námětových cvičení, kde je možné prověřit jak připravenost členů, tak funkčnost techniky. Veškerá péče a přípravy se pak projeví při samotném zásahu, kterých v minulých letech bylo několik. Vzpomenu např. zásah při požáru budovy v Hošticích, odklízení padlé lípy po bouřce u hasičské zbrojnice, výjezd k požáru dřevěné boudy zde v Topolanech, likvidace požáru sena u Myšků nebo účast na hašení zemědělské budovy pana Horáka. V zimních měsících jednotka pomohla s odklízením sněhu v obci, odstranila převisy sněhu nebo nebezpečné rampouchy na střechách. V letech 2009 a 2010 zajišťovala jednotka bezpečnost tratě při testech Škody Fabie Super 2000 pořádaných Škodou Motorsport.
 
Jak sami vidíte, stihli jsme toho za těch uplynulých pět let docela dost. Sám za sebe přeji našemu sboru mnoho sil a úspěchů do dalších let. Všem členům děkuji za jejich práci, úsilí a čas věnovaný sboru, minulým generacím hasičů za jejich odkaz a těm budoucím přeji pořádnou porci chuti a energii pro pokračování v tradici, abychom se takto mohli setkávat při oslavách ještě mnohokrát. Děkuji Obecnímu Úřadu Topolany, všem našim sponzorům a příznivcům za jejich podporu. Přeji Vám krásný slavností den.
 

Fotogalerie z příprav

 

Fotogalerie z oslav

 

Upravená fotogalerie - odkaz na stránky autora fotek Milana Kusalu

 

SDH Topolany děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách a samotném průběhu OSLAV 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH TOPOLANY.

 

Poděkování patří zejména

 • Obecnímu úřadu Topolany
 • Hostům, kteří přijali pozvání a dorazili na oslavy
 • SDH Drnovice
 • SDH Vrahovice
 • HZS Vyškov
 • Kapela Sebranka Letonice
 • Policie ČR
 • Městská policie Vyškov
 • Dálniční policie ČR
 • Mladí hasiči z Topolan
 • Kameramani + Fotograf
 • všem členům SDH a ostaním, kteří se podíleli na přípravách oslav

 

 

Datum - Svátky

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky

Kalendář

Sponzoři

Sbor dobrovolných hasičů Topolany

        © 2009-2019 Všechna práva vyhrazena