Přenosné ponorné čerpadlo AS-32A

 

Přenosná ponorná čerpadla řady AS jsou speciální průmyslová čerpadla určená k čerpání vody znečištěné obsahem písku, bláta, drtě, jílu a podobných hmot s abrazivními účinky. Čerpadla AG jsou navíc vybavena vířičem, který vytváří proud kapaliny proti dnu nádrže, udržuje ve vznosu pevnou fázi a homogenizuje čerpanou kapalinu.

Při čerpání vod obsahujících větší množství látek abrazivního charakteru je nutné počítat se zvýšeným opotřebením hydraulické části, gufera, hřídele a ucpávky.

Maximální teplota čerpané kapaliny je 40°C. Maximální hustota čerpané kapaliny je 1150 kg/m3. Obsah pevných příměsí může tvořit až 10% hmotnosti. Maximální velikost pevných částic je dána velikostí čerpadla - viz. tab. Technické údaje.

Maximální ponor čerpadel je 10 m při hustotě kapaliny 1000 kg/m3. Skutečný ponor čerpadla je vždy minimálně o 1 m menší než délka přívodního kabelu a současně nesmí být větší jak je ponor maximální.

Jejich velmi široké uplatnění je zejména ve stavebnictví při zakládání staveb, čerpání výkopů, při haváriích vodovodních potrubí, v rudném průmyslu, dolech, při melioračních pracích, při odstraňování následků povodní, odvodňování tunelů, kanálů a nádrží s obsahem pevných látek.

Ponorné čerpací soustrojí není určeno pro čerpání hořlavin, ropných produktů a do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Dovolený rozsah pH čerpané kapaliny je 6 až 9.

Čerpadla jsou určena pro práci ve svislé pracovní poloze.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Výkon

1.5 kW

Příkon

1,95 kW

Výtlačné hrdlo

B 75 “ / mm

Napětí - Fáze*

3  -  3F - třífázové - 3 +c PE 400V

Počet pólů

2

Dopravní výška

10 m

Průtok 

24 m3/h

Maximální dopravní výška

18 m

Jmenovitý proud

3,4 A

Startovací proud

19 A

Rozměry - Šířka

235 mm

Rozměry - Výška         

550 mm

Hmotnost        

39 kg

Průměr pevných částic, které mohou projít čerpadlem, aniž by došlo k ucpání oběžného kola.

11 mm

 

 

 

Datum - Svátky

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky

Kalendář

Sponzoři

Sbor dobrovolných hasičů Topolany

        © 2009-2019 Všechna práva vyhrazena