Používané zkratky SH ČMS

 

Zkratka Úplný název
SH ČMS Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska
OSH Okresní sdružení hasičů
VV Výkonný výbor 
OKRR okresní kontrolní revizní rada
OORM Okresní odborná rada mládeže 
OORV Okresní odborná rada  velitelů
OORP Okresní odborná rada prevence 
ZH Zasloužilí hasiči
SDH Sbor dobrovolných hasičů
JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů
JPO Jednotka požární ochrany
HZS Hasičský záchraný sbor
   
J60 běh na 60 m s překážkami mladí hasiči
PúM požární útok mladež
PúD požární útok dospělí
šd štafeta dvojic mladí hasiči
J10 běh na 100 m s překážkami
domácí úprava pravidel
Š označení štafety a dodatková čísla jsou 4x60, 4X100 ,CTIF, 6X50

 

 

Datum - Svátky

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky

Kalendář

Sponzoři

Sbor dobrovolných hasičů Topolany

        © 2009-2019 Všechna práva vyhrazena