Jednotka SDH obce Topolany

 

Sbor dobrovolných hasičů a zásahová jednotka obce Topolany vznikla v roce 1893, když dne 27. března se obě obecní zastupitelstva Topolany a Křižanovice dohodla na zakoupení nové stříkačky. Hned všichni občané obou obcí vstupovali za členy do sboru, obce odevzdaly slavnostním způsobem stroj.

Na konci 90 let se však zásahové jednotky od sborů formálně oddělily a zásahová jednotka již nemusela být součásti sboru dobrovolných hasičů. Zásahové jednotky se přejmenovaly na jednotky požární ochrany. Proto dne 1. července 1997 podepsal tehdejší starosta obce Mgr. Vladimír Kudlička zřizovací listinu jednotky požární ochrany (JPO) obce Topolany.

JPO začala být obzvláště aktivní v roce 2005, kdy proběhlo zakoupení a přestavba vozidla AVIA 20 Furgon. Jednotka byla také vybavena pracovními obleky PS-2, zásahovými oděvy BUSHFIRE, zásahovou obuví, rukavicemi a jinými doplňky potřebnými k zásahu.

Jednotka má v současné době 12 členů a pravidelně se zúčastňuje školení, které pořádá OSH Vyškov. Téměř všichni členové vlastní odznak hasič odbornosti III. stupně.

JPO zřizuje ze zákona příslušná obec, která tuto jednotku chce ve svém místě působení provozovat. V Topolanech jednotku obecní úřad maximálně morálně i finančně podporuje.

Do výzbroje již bylo zakoupeno ponorné přenosné kalové čerpadlo AS-32A a v současné době se chystají nákupy dalšího vybavení, které napomůže k soběstačnosti JPO.

Jednotka pravidelně zkouší svoje schopnosti na námětových cvičeních i u ostrých výjezdů.

Naše JPO spadá do kategorie V a to je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně. O kategoriích jednotek požární ochrany a základní tabulka plošného pokrytí zde.

Do budoucna je plánem dále proškolovat a rozvíjet JPO a postupně ji dovybavit tak, aby bylo v případném zásahu dobře ochráněno zdraví a majetek občanů.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum - Svátky

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky

Kalendář

Sponzoři

Sbor dobrovolných hasičů Topolany

        © 2009-2019 Všechna práva vyhrazena