Námětové cvičení v Topolanech 2010

Ve středu 17.11.2010 se uskutečnilo odpoledne v naší obci hasičské námětové cvičení. Bylo svoláno jednotným varovným signálem ze sirény. Ten zazněl s jedním přerušením, což znamená svolávání jednotky PO (viz. Varovný signál).

Tohoto cvičení se zúčastnilo 9 členů zásahové jednotky. Toto cvičení prověřilo akceschopnost jednotky požární ochrany obce Topolany. Bylo vyzkoušeno saní stříkačky PS-12 přímo z řeky Hané a pod cestou bylo nataženo dopravní vedení hadicemi „B" a „C". Byla odzkoušena funkčnost a úplnost celého stroje a obsah přívěsné přenosné motorové stříkačky PPS-12.

Po skončení funkčnosti sání jsme probrali teorii přívěsné přenosné motorové stříkačky PPS-12 a ukázali si jednotlivé části jeho výbavy.

Na cvičení byla dále vyzkoušena i nová technika a to elektrocentrála, plovoucí čerpadlo a přenosné ponorné čerpadlo.

V rámci tohoto cvičení jsme provedli vyčištění a protáhnutí kanalizačního systému na hřbitově v Topolanech. Kanály byly zaneseny bahnem, pískem a zbytky betonu po nedávné rekonstrukci chodníků.

Jsme rádi, že jsme vyzkoušeli hasičskou techniku a pomohli na obci. Tuto techniku teď hodně využíval i obecní pracovník Štefan Rapant na úklid bahna ze stavidla zádržné retenční nádrže (tzv.suchý poldr) před dálničním mostem.

Jsme rádi, že tato technika je nyní využívána i ve prospěch obce a není pochyb že tyto stroje si v naší obci najdou uplatnení nejen jako nezbytná technika pro případný zásah.

FOTO ZDE


Námětové cvičení v Křižanovicích 2009

7. června kolem  páte hodiny odpolední proběhlo námětové cvičení. Předem nebylo členům JPO Topolany oznámeno. Jeho začátek signalizovala pouze siréna varovného systému z naší obce, která byla spuštěna dálkově z Krajského operačního a informačního střediska Jihomoravského Kraje. Cvičení se úšastnilo 10 členů zásahové jednotky. Po příjezdu na místo určení, to jest k vodní nádrži v Křižanovicích byly nataženy 2 proudy C. Jako první se k vodní nádrži dostavila JPO Hoštice-Heroltice, jako druhá JPO Topolany a třetí přijela JPO Moravské Prusy. Celkem bylo nataženo 6 vodních proudů za použití dvou požárních stříkaček PPS-12 a jedné PPS-8. Udajný požár se nacházel cca 100 metrů na jih od požární nádrže. Velitel okrsku ohodnotil toto námětové cvičení kladně.

Námětové cvičení bylo přibližně za 1 hodinu ukončeno a jednotka se vrátila na základnu, kde proběhla plánovaná údržba techniky a budovy hasičské zbrojnice.

FOTO ZDE


Námětové cvičení v Křižanovicích 2008

8. června 2008 zazněl v naší obci varovný signál, který hlásal požární poplach. 8 členů zásahové jednotky obce Topolany se dostavilo ve velmi krátkém čase do hasičské zbrojnice. Zde se bleskurychle převlékli do zásahového oblečení a na povel velitele jednotky odjeli vozidlem a příslušnou technikou k požáru. Až na místě zásahu u vodní nádrže v Křižanovicích bylo sděleno velitelem okrsku, že se jedná o námětové cvičení okrsku. Na tomto námětovém cvičení si každý zúčastněný sbor okrsku vyzkoušel funkčnost požární stříkačky, pevnost hadic a fyzickou zdatnost členů zásahových jednotek. Toto cvičení bylo velitelem okrsku Petrem Mrnuštíkem hodnoceno velmi kladně a funkčnost techniky byla na vynikající úrovni.


Námětové cvičení v Moravských Prusích u rybníka 2007

Dnes 2.9.2007 se uskutečnilo námětové cvičení dálková doprava vody.Tato akce nebyla předem oznámena a zkoušelo se mimo jiné, jak členové této jednotky stihnou zareagovat a jak rychle se dostaví a převléknou do hasičských zásahových oděvů. Námětové cvičení bylo velitelem okrsku Petrem Mrnuštíkem hodnoceno velmi kladně a technika i zásahové jednotky všech sborů předvedli dobrou připravenost.

FOTO ZDE


 

 

 

 

 

Datum - Svátky

Sestavuji aktuální kalendář ...

Novinky

Kalendář

Sponzoři

Sbor dobrovolných hasičů Topolany

        © 2009-2019 Všechna práva vyhrazena